กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 151,450.61235,000.00-55.2 %0.05,367.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 151,451 235,000 -55.17 % 0 0 0.00 %