กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ125,141.3040,000.0068.0 %5.05,251.49404.5092.3 %5.0
รวม 125,141 40,000 68.04 % 5,251 405 92.30 %