กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา554,401.56492,832.0011.1 %5.05,454.721,072.8280.3 %5.0
รวม 554,402 492,832 11.11 % 5,455 1,073 80.33 %