กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว170,725.8497,761.0042.7 %5.06,486.528,635.43-33.1 %0.0
รวม 170,726 97,761 42.74 % 6,487 8,635 -33.13 %