สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์130,117.64108,800.0016.4 %5.07,396.383,252.6556.0 %5.0
สป.พม. สสว 23,834.614,210.00-9.8 %0.0513.43429.5116.3 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,565.1113,110.003.4 %1.54,392.701,512.0865.6 %5.0
รวม 147,517 126,120 14.50 % 12,303 5,194 57.78 %