กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ177,220.73163,200.007.9 %3.58,331.262,782.7966.6 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,888.552,787.0074.4 %5.0866.16364.7357.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,088.582,064.7033.2 %5.0778.59909.11-16.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,862.47845.0078.1 %5.08,159.36809.4090.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,868.571,364.0052.5 %5.0493.54390.4520.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,398.702,789.0036.6 %5.0897.36196.0678.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,080.411,060.2174.0 %5.01,169.40405.0465.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,637.244,097.00-12.6 %0.0803.16677.6715.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,146.611,610.0048.8 %5.0729.40259.0564.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,258.134,477.00-37.4 %0.0360.12245.6931.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,023.432,384.4021.1 %5.0512.70642.57-25.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,108.161,800.0042.1 %5.0568.49592.75-4.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,630.233,432.0060.2 %5.0789.43429.8845.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,139.143,232.00-3.0 %0.0635.50454.2628.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,610.203,027.00-16.0 %0.0601.951,008.36-67.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี2,971.394,204.00-41.5 %0.0725.72574.3620.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์3,742.801,820.0051.4 %5.0868.02476.0045.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,294.732,448.9443.0 %5.0749.79488.0834.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,203.752,370.0026.0 %5.0757.64852.15-12.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก2,795.445,951.08-112.9 %0.01,180.672,567.42-117.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,555.706,718.56-89.0 %0.0953.56691.6527.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,574.961,974.7323.3 %5.0410.66354.9113.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,905.481,960.0032.5 %5.0635.57369.3141.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,839.922,974.00-4.7 %0.0433.85429.900.9 %0.5
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,006.57660.0078.0 %5.0906.151,324.98-46.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,065.562,948.003.8 %1.5818.04514.9537.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,939.213,660.00-24.5 %0.0723.23527.5527.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,364.183,746.00-11.3 %0.0770.45484.8737.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,141.281,250.0060.2 %5.0517.48427.5017.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,614.644,156.00-15.0 %0.0790.911,934.63-144.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,626.604,747.0045.0 %5.0919.97634.5531.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,540.392,747.0022.4 %5.0667.76566.1915.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,006.14214.0094.7 %5.0586.57644.96-10.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,949.573,733.005.5 %2.5820.33458.9944.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,801.844,100.0014.6 %5.0673.06537.7020.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,992.431,171.0060.9 %5.0481.70946.17-96.4 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,684.493,155.7214.4 %5.01,140.49593.3848.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,117.992,797.0010.3 %5.0727.95481.8933.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร976.321,699.00-74.0 %0.0769.16338.9955.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์963.64516.0046.5 %5.0505.56441.7812.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์10,547.718,803.9016.5 %5.0837.221,208.40-44.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,751.032,111.0023.3 %5.0521.09242.2553.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,501.191,786.0049.0 %5.01,089.10285.0073.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,024.386,364.63-110.4 %0.0612.30710.33-16.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,982.323,150.5220.9 %5.01,160.951,299.53-11.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,920.941,551.4546.9 %5.0813.71564.6030.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,044.414,580.4024.2 %5.02,125.711,752.7517.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,879.996,551.3426.2 %5.03,088.12584.5181.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,043.561,580.0060.9 %5.01,110.421,251.25-12.7 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,062.934,501.89-10.8 %0.01,215.26651.5746.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,456.65867.0074.9 %5.0901.81521.7142.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,540.653,005.00-95.0 %0.0860.32795.147.6 %3.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,164.331,939.7838.7 %5.0587.11352.3240.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,167.323,440.05-8.6 %0.0876.10473.7245.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่76,901.121,068.0098.6 %5.030,754.25519.7898.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,563.991,315.0071.2 %5.01,825.51940.0048.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,021.983,057.91-1.2 %0.0355.70579.31-62.9 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,410.761,672.0051.0 %5.01,167.47492.1057.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,081.934,100.00-33.0 %0.0601.36417.9330.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี10,981.041,364.0087.6 %5.0644.71650.89-1.0 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,401.786,761.0049.6 %5.01,916.56221.9288.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี27,359.5727,962.24-2.2 %0.01,502.081,067.6828.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,068.0910,538.2025.1 %5.01,645.90517.4568.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี14,690.4216,526.00-12.5 %0.0872.23330.4062.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,833.666,753.4262.1 %5.03,353.12633.1081.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,361.7219,981.57-75.9 %0.01,908.89639.2666.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,862.155,760.2035.0 %5.02,598.61451.6282.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,890.0711,603.5531.3 %5.03,029.57412.9386.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,882.205,191.0071.0 %5.02,701.05722.1073.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,349.375,464.0034.6 %5.03,523.31522.5885.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,173.2315,290.4627.8 %5.01,432.17981.3331.5 %5.0
รวม 656,557 464,532 29.25 % 119,862 48,624 59.43 %