กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)290,859.09571,644.00-96.5 %0.017,429.867,431.0557.4 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด203,217.94291,920.00-43.6 %0.081,474.7763,568.4522.0 %5.0
รวม 494,077 863,564 -74.78 % 98,905 71,000 28.21 %