กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์91,829.8036,215.0060.6 %5.05,395.32840.6984.4 %5.0
รวม 91,830 36,215 60.56 % 5,395 841 84.42 %