กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง363,150.09380,375.00-4.7 %0.016,335.529,448.3242.2 %5.0
รวม 363,150 380,375 -4.74 % 16,336 9,448 42.16 %