กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน203,650.56194,009.004.7 %2.09,835.183,215.3267.3 %5.0
รวม 203,651 194,009 4.73 % 9,835 3,215 67.31 %