กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร389,093.8860,690.0084.4 %5.014,994.181,076.4292.8 %5.0
รวม 389,094 60,690 84.40 % 14,994 1,076 92.82 %