กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร143,121.5971,000.0050.4 %5.05,289.013,160.6540.2 %5.0
รวม 143,122 71,000 50.39 % 5,289 3,161 40.24 %