กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร644,313.69181,589.0071.8 %5.043,099.792,219.4494.9 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,929.312,628.00-36.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,520.01701.0053.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3817.07630.0022.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 648,580 185,548 71.39 % 43,100 2,219 94.85 %