กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ112,743.0733,865.3070.0 %5.04,935.70869.5382.4 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี27,724.6011,656.0058.0 %5.02,180.3656.9597.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์20,964.206,905.5067.1 %5.02,493.23329.7986.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง29,827.518,267.0072.3 %5.02,851.52736.4874.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค36,609.0130,031.0018.0 %5.01,489.01526.0464.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น17,336.491,967.0088.7 %5.02,499.00329.8986.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม74,946.627,392.0090.1 %5.02,958.58450.6884.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี78,370.267,360.2290.6 %5.02,266.47720.2268.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา17,180.545,456.0068.2 %5.03,028.97606.2080.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,557.959,205.2120.4 %5.01,644.32167.2089.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)67,124.097,760.0088.4 %5.04,117.23440.3089.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี45,080.3818,693.2958.5 %5.02,508.66844.2566.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต96,138.026,561.0093.2 %5.02,012.73646.6467.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 65,152.7915,621.0076.0 %5.04,144.51681.6383.6 %5.0
รวม 700,756 170,741 75.63 % 39,130 7,406 81.07 %