กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน132,321.9472,956.0044.9 %5.05,983.131,594.4173.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,806.167,399.00-163.7 %0.0926.44454.9050.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,737.851,890.00-8.8 %0.01,531.32312.2279.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี889.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,999.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,590.934,008.00-151.9 %0.01,817.50580.8968.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,616.962,524.00-56.1 %0.02,026.31838.1158.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,334.734,824.00-261.4 %0.02,265.01590.0573.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี969.161,762.00-81.8 %0.01,722.90668.1161.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี2,078.581,161.0044.1 %5.01,860.04999.0546.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาทไม่ครบ1,489.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ393.08ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,171.072,398.40-104.8 %0.02,441.37445.0081.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,276.011,128.3011.6 %5.01,692.58371.1178.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายไม่ครบ2,900.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ645.05ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,374.352,092.7038.0 %5.03,169.21500.8384.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,203.291,340.00-11.4 %0.01,533.63729.6052.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด763.291,847.40-142.0 %0.01,157.45347.5470.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,606.352,199.00-36.9 %0.02,767.37533.5780.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม870.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,615.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,756.292,190.00-24.7 %0.03,107.41453.9585.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,282.692,198.00-71.4 %0.02,162.92490.2077.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,134.044,083.50-260.1 %0.01,466.50958.8434.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,350.138.9099.3 %5.02,326.45592.1574.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,020.372,087.00-104.5 %0.01,433.14601.4058.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,751.053,327.20-90.0 %0.01,182.17537.0054.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี829.321,559.20-88.0 %0.01,501.701,091.3027.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานีไม่ครบ3,358.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ945.25ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,164.58734.2237.0 %5.01,292.23454.3864.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา1,158.072,726.70-135.5 %0.01,761.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงไม่ครบ3,109.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ342.69ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตรไม่ครบ2,628.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ281.74ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก963.552,281.50-136.8 %0.02,247.36681.1569.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี942.002,893.50-207.2 %0.01,710.52234.3086.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,272.911,840.10-44.6 %0.02,433.51584.0676.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ไม่ครบ2,304.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ436.43ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ3,176.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ167.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ544.39ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร871.995,874.00-573.6 %0.01,439.69692.5951.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,166.33830.0028.8 %5.02,431.65365.1285.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร994.221,318.50-32.6 %0.01,416.02326.0977.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,192.47819.6031.3 %5.01,472.42383.3774.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,434.222,234.00-55.8 %0.02,085.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,221.896.5799.5 %5.01,264.23193.1484.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ339.99ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ379.70ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,347.013,218.00-138.9 %0.02,423.89774.7668.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,477.463,625.60-145.4 %0.01,492.29433.3471.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย580.582,137.00-268.1 %0.02,302.43565.3375.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,478.161,264.0014.5 %5.02,046.99570.0572.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครไม่ครบ1,522.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ629.87ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูลไม่ครบ3,367.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ788.50ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ4,843.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ392.24ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม785.52627.9020.1 %5.0466.04535.93-15.0 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร7,016.003,100.0055.8 %5.0748.01390.9247.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว942.601,692.60-79.6 %0.01,840.211,072.6541.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,467.833,352.00-128.4 %0.01,316.76636.5051.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,227.341,907.10-55.4 %0.0654.10186.3871.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,461.762,909.00-99.0 %0.01,771.37720.1059.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,042.93800.0023.3 %5.01,594.28903.6043.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,761.904,732.20-168.6 %0.02,469.63967.7460.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,039.171,260.00-21.3 %0.01,947.97466.3976.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,446.933,133.44-116.6 %0.0948.50434.3754.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,049.651,998.00-90.3 %0.0818.38367.0655.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ2,307.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ478.80ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ31,955.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์702.172,785.50-296.7 %0.01,974.641,277.6135.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,366.691,602.90-17.3 %0.01,862.84426.3477.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,655.041,802.00-8.9 %0.02,727.98801.7570.6 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,273.3516,119.77-277.2 %0.02,099.23645.6569.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,249.284,464.00-37.4 %0.02,768.02832.6169.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,185.0914,958.50-33.7 %0.01,516.45924.8039.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,277.116,953.00-205.3 %0.01,865.76567.1569.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,411.178,990.00-272.8 %0.02,458.56730.0670.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,847.954,084.00-6.1 %0.02,488.34369.7885.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,178.335,332.00-144.8 %0.01,242.12523.3057.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,575.329,744.00-113.0 %0.0730.84678.097.2 %3.5
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร2,803.918,926.52-218.4 %0.01,207.02508.1257.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,540.109,950.10-52.1 %0.01,092.90639.9041.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,855.707,318.77-50.7 %0.01,546.84510.0967.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,338.928,783.42-38.6 %0.03,244.18602.8881.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง7,319.9416,941.99-131.4 %0.01,981.88859.8556.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,963.5711,422.00-4.2 %0.0858.71786.398.4 %4.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,472.596,144.00-37.4 %0.03,153.081,031.9267.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช11,605.5511,498.240.9 %0.52,380.54923.7861.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,677.636,417.00-74.5 %0.01,538.25889.7542.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,953.8713,383.04-49.5 %0.02,482.15581.2576.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,930.639,139.00-54.1 %0.0982.95309.9068.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,284.4815,917.10-92.1 %0.03,339.50712.7278.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา12,543.7916,666.97-32.9 %0.02,164.321,239.9242.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,276.5326,123.00-96.8 %0.01,162.68340.9670.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,154.029,932.00-21.8 %0.01,697.86628.5063.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี12,022.7616,163.54-34.4 %0.02,613.48981.5662.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,451.8032,785.00-112.2 %0.01,544.311,029.8533.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,993.2618,415.00-8.4 %0.01,108.44529.7052.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,841.1543,237.00-172.9 %0.01,093.94732.2733.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,754.6220,491.80-90.5 %0.01,361.11905.1533.5 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,845.1910,074.32-446.0 %0.0651.061,007.67-54.8 %0.0
รวม 425,833 576,865 0.00 % 141,563 50,159 0.00 %