กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์124,732.03103,538.0017.0 %5.06,311.431,413.1977.6 %5.0
รวม 124,732 103,538 16.99 % 6,311 1,413 77.61 %