สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี631,131.38378,115.0040.1 %5.07,333.851,879.0074.4 %5.0
รวม 631,131 378,115 40.09 % 7,334 1,879 74.38 %