สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม154,123.14138,582.0010.1 %5.05,783.021,151.4280.1 %5.0
รวม 154,123 138,582 10.08 % 5,783 1,151 80.09 %