กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่าไม่ครบ77,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,850.50ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %