กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 602,828.50431,212.0028.5 %5.010,429.258,696.8016.6 %5.0
รวม 602,829 431,212 28.47 % 10,429 8,697 16.61 %