กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน112,912.10135,724.00-20.2 %0.05,851.811,205.5479.4 %5.0
รวม 112,912 135,724 -20.20 % 5,852 1,206 79.40 %