กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง493,937.06533,101.00-7.9 %0.016,254.2315,934.002.0 %1.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,120.5826,458.00-75.0 %0.04,310.473,997.607.3 %3.5
รวม 509,058 559,559 -9.92 % 20,565 19,932 3.08 %