กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท295,222.22263,932.0010.6 %5.09,137.943,962.7256.6 %5.0
รวม 295,222 263,932 10.60 % 9,138 3,963 56.63 %