กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์337,969.91290,482.0014.1 %5.06,345.821,366.6578.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย286,135.88272,000.004.9 %2.01,313.60283.0578.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,541.982,247.0076.5 %5.032.9722.5031.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย282,436.25251,000.0011.1 %5.01,679.692,717.44-61.8 %0.0
สำนักข่าว17,453.2865,000.00-272.4 %0.05,594.532,680.0652.1 %5.0
รวม 933,537 880,729 5.66 % 14,967 7,070 52.76 %