กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ206,379.30172,137.8116.6 %5.07,305.714,706.1335.6 %5.0
รวม 206,379 172,138 16.59 % 7,306 4,706 35.58 %