กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 347,138.31180,751.0047.9 %5.013,727.8810,063.1326.7 %5.0
รวม 347,138 180,751 47.93 % 13,728 10,063 26.70 %