กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 124,672.64124,408.000.2 %0.55,961.241,976.8566.8 %5.0
รวม 124,673 124,408 0.21 % 5,961 1,977 66.84 %