กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 125,281.00128,761.00-2.8 %0.06,142.59641.3389.6 %5.0
รวม 125,281 128,761 -2.78 % 6,143 641 89.56 %