กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 393,624.91291,474.0026.0 %5.05,551.651,376.2575.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,642.96739.0055.0 %5.067.9946.8231.1 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกสระแก้ว สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว1,677.51243.0085.5 %5.053.7246.7613.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,653.48727.0056.0 %5.082.9361.8825.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,660.44267.0083.9 %5.093.9127.4770.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,840.94738.0074.0 %5.065.9596.81-46.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,516.93251.0083.5 %5.062.1285.03-36.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,189.54699.0041.2 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,725.631,030.0040.3 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,606.481.0099.9 %5.022.3220.0610.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,189.54915.0023.1 %5.017.4130.00-72.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,766.244,747.80-71.6 %0.052.8876.65-44.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,224.86352.0089.1 %5.068.0696.28-41.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,636.06541.0066.9 %5.050.0965.89-31.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,921.69813.0057.7 %5.067.972.8595.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,660.44322.0080.6 %5.034.6357.40-65.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,659.28266.0084.0 %5.0703.0061.9491.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,712.70275.0083.9 %5.051.5473.12-41.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,097.15355.0067.6 %5.038.9262.09-59.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,608.191,105.0031.3 %5.053.79120.89-124.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,485.181.0099.9 %5.061.4974.10-20.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,727.937,293.00-167.3 %0.034.771.0097.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี2,008.781,315.0034.5 %5.020.2762.83-210.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,591.26621.0061.0 %5.055.7679.82-43.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,598.80549.0065.7 %5.069.28102.47-47.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,121.03483.0077.2 %5.058.2179.75-37.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,533.301.0099.9 %5.058.6462.43-6.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,182.43193.0083.7 %5.041.8062.85-50.4 %0.0
รวม 441,864 316,317 28.41 % 7,613 2,935 61.44 %