สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน108,118.3341,842.1061.3 %5.05,223.35506.3990.3 %5.0
รวม 108,118 41,842 61.30 % 5,223 506 90.31 %