กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ96,701.0527,560.0071.5 %5.05,220.22508.1590.3 %5.0
รวม 96,701 27,560 71.50 % 5,220 508 90.27 %