กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน102,647.7525,269.0075.4 %5.05,567.282,174.0560.9 %5.0
รวม 102,648 25,269 75.38 % 5,567 2,174 60.95 %