สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน119,530.3666,000.0044.8 %5.05,564.161,101.7780.2 %5.0
รวม 119,530 66,000 44.78 % 5,564 1,102 80.20 %