สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์185,345.52107,723.0341.9 %5.05,511.001,605.0070.9 %5.0
รวม 185,346 107,723 41.88 % 5,511 1,605 70.88 %