กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 139,096.4799,247.7428.6 %5.05,573.541,451.0374.0 %5.0
รวม 139,096 99,248 28.65 % 5,574 1,451 73.97 %