กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 186,608.69147,848.7020.8 %5.06,702.261,834.5572.6 %5.0
รวม 186,609 147,849 20.77 % 6,702 1,835 72.63 %