กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า277,505.13227,504.4418.0 %5.06,749.163,189.5852.7 %5.0
รวม 277,505 227,504 18.02 % 6,749 3,190 52.74 %