กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ202,404.75219,430.98-8.4 %0.06,549.061,825.1572.1 %5.0
รวม 202,405 219,431 -8.41 % 6,549 1,825 72.13 %