สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย339,483.47245,524.0027.7 %5.012,742.987,291.7542.8 %5.0
รวม 339,483 245,524 27.68 % 12,743 7,292 42.78 %