กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 541,159.00492,525.009.0 %4.512,333.399,250.0025.0 %5.0
รวม 541,159 492,525 8.99 % 12,333 9,250 25.00 %