กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 222,431.11175,465.2221.1 %5.07,011.805,809.1917.2 %5.0
รวม 222,431 175,465 21.11 % 7,012 5,809 17.15 %