กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย179,403.75128,000.0028.7 %5.06,821.083,756.5744.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี12,866.1310,040.1622.0 %5.02,034.962,519.85-23.8 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย11,763.448,993.3923.5 %5.01,551.571,575.19-1.5 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท9,938.3915,128.00-52.2 %0.01,565.57761.9051.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,815.777,908.0033.1 %5.01,246.462,191.60-75.8 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต12,473.877,793.6137.5 %5.01,265.27646.9548.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี12,726.4616,366.00-28.6 %0.01,620.22889.7045.1 %5.0
รวม 250,988 194,229 22.61 % 16,105 12,342 23.37 %