กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม106,412.3726,658.0074.9 %5.05,120.17748.6285.4 %5.0
รวม 106,412 26,658 74.95 % 5,120 749 85.38 %