สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม172,793.55161,069.566.8 %3.06,721.023,389.8349.6 %5.0
รวม 172,794 161,070 6.78 % 6,721 3,390 49.56 %