กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 954,208.1922,508.0097.6 %5.06,527.171,420.4078.2 %5.0
รวม 954,208 22,508 97.64 % 6,527 1,420 78.24 %