กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 559,707.56285,000.0049.1 %5.09,832.067,117.4627.6 %5.0
รวม 559,708 285,000 49.08 % 9,832 7,117 27.61 %