กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน139,682.0811,000.0092.1 %5.05,282.761,539.3070.9 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ91,660.3132,287.0064.8 %5.01,458.191,385.155.0 %2.5
รวม 231,342 43,287 81.29 % 6,741 2,924 56.62 %