กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 147,286.30129,184.0012.3 %5.06,261.401,604.2874.4 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,444.5915,243.0049.9 %5.0596.96869.52-45.7 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 229,589.23164,306.0028.4 %5.0563.291,177.16-109.0 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 131,249.69153,326.00-16.8 %0.02,101.762,166.27-3.1 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง185,407.456,594.0096.4 %5.02,497.57856.4965.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง107,582.8189,612.0016.7 %5.01,837.38616.4966.4 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม140,464.16406,170.00-189.2 %0.02,334.76421.5081.9 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร132,074.1190,398.0031.6 %5.02,806.464,094.02-45.9 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี127,480.4471,998.0043.5 %5.01,514.38816.3146.1 %5.0
รวม 1,231,579 1,126,831 8.51 % 20,514 12,622 38.47 %