กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 448,934.09242,704.0045.9 %5.08,909.698,288.207.0 %3.5
รวม 448,934 242,704 45.94 % 8,910 8,288 6.98 %