สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 96,642.3232,840.9866.0 %5.05,004.481,125.2477.5 %5.0
รวม 96,642 32,841 66.02 % 5,004 1,125 77.52 %